Turistička zajednica područja Vrata Papuka
Trg kardinala Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci
OIB:24411177440
IBAN:HR1124120091137006179
Mail: info@tzp-vratapapuka.hr
Mob: 033/684-204

Ana Marunica
Direktorica
Turistička zajednica područja Vrata Papuka
Mail: ana@tzp-vratapapuka.hr
Mob: 099/329-0484

Mislav Šljivac
Stručni suradnik za turizam
Turistička zajednica područja Vrata Papuka
Mail: mislav@tzp-vratapapuka.hr
Mob: 091/9437-657