Uvjeti korištenja i pravila privatnosti

Turistička zajednica područja Vrata Papuka nositelj je prava kreiranja i/ili objavljivanja sadržaja te upravljanja internetskom stranicom www.tzp-vratapapuka.hr

Osoba koja upotrebljava internetske stranice (u daljem tekstu: Korisnik) korištenjem istih bezuvjetno pristaje na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.

Korištenje sadržaja dostupnog na internetskim stranicama (bez obzira je li isti slobodno dostupan bilo kojemu Korisniku ili ograničeno dostupan primjenom zaštićenih sustava i aplikacija informacijske tehnologije) dopušteno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja.

Svako drukčije korištenje sadržaja dostupnog na internetskim stranicama podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

Objavljeni sadržaj

Sadržajem objavljenim i dostupnim na internetskim stranicama smatra se tekst, grafika, zaštitni znaci, logotipi, fotografije, fonogrami, videogrami i drugi audiovizualni sadržaj, računalne aplikacije i baze podataka, kao i svi ostali informativni ili tehnički materijali bez obzira na način prikaza, objave ili njihove dostupnosti Korisniku.

Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj objavljen na internetskim stranicama zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane Turističke zajednice područja Vrata Papuka ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.Turistička zajednica područja Vrata Papuka pri objavi autorskog sadržaja omogućit će prikaz imena autora sadržaja, odnosno nositelja autorskih prava, na način na koji je to optimalno moguće učiniti bez većih troškova ili implementacije posebnih tehničkih rješenja.

Dostupnost internetskih stranica

Turistička zajednica područja Vrata Papuka ne može jamčiti dostupnost internetskih stranica u svako vrijeme i putem svake vrste uređaja i preglednika, kao i svake komunikacijske veze. Internetske stranice mogu biti privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično nedostupne iz razloga tehničke i druge prirode (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i slično). Turistička zajednica područja Vrata Papuka ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu zbog nedostupnosti internetskih stranica. Turistička zajednica područja Vrata Papuka može u svako doba provesti preinake internetskih stranica na bilo koji način i u bilo kojem obliku, što uključuje promjenu vizualnog identiteta, dizajna i arhitekture, sustava upravljanja sadržajem te drugih aplikativnih rješenja vezanih uz funkcioniranje internetskih stranica.

Karakter objavljenog sadržaja i odgovornost Turističke zajednice područja Vrata Papuka

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovih internetskih stranica isključivo je informativnoga karaktera i pribavljen iz izvora koje Turistička zajednica područja Vrata Papuka smatra pouzdanim, bez ikakvog jamstva Turističke zajednice područja Vrata Papuka, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik upotrebljava isključivo na vlastitu odgovornost i Turistička zajednica područja Vrata Papuka ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog.

Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Način i svrha korištenja sadržaja

Turistička zajednica područja Vrata Papuka daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da razgleda, otisne, kopira ili na drugi način upotrijebi sadržaj ovih internetskih stranica, isključivo za svoju osobnu i nekomercijalnu uporabu, odnosno u svrhu promocije Papuka kao turističke destinacije, pod uvjetom da tako preuzeti sadržaj ne mijenja ili nagrđuje na bilo koji način (uključujući i objavu moralno neprimjerenog sadržaja na internetskim stranicama) te da uz preuzeti sadržaj navede Turističku zajednicu područja Vrata Papuka kao izvor te ime autora navedenog sadržaja.

Bilo kakav drugi način ili svrha korištenja sadržaja dopušteni su isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Turističke zajednice područja Vrata Papuka i/ili drugog zakonitog nositelja autorskog prava nad sadržajem, isključivo od strane osobe kojoj je takva suglasnost dana te na način i u svrhu navedenu u toj suglasnosti.

Nijedna fotografija presnimljena s ovih web-stranica ne smije se upotrijebiti u komercijalne svrhe (izrada turističkih vodiča, razglednica i sličnih materijala namijenjenih direktnoj prodaji).

U slučaju neovlaštene uporabe, autori istih protiv korisnika će pokrenuti sudski spor za neovlašteno korištenje i povredu autorskog prava.

Pravna ili fizička osoba koja se koristi fotografijama s ovih web-stranica obvezna je pri njihovu objavljivanju navesti da su vlasništvo arhive Turističke zajednice područja Vrata Papuka, kao i navesti ime i prezime autora fotografije.

Način pristupa internetskim stranicama i objavljenom sadržaju

Pristup internetskim stranicama omogućen je neograničenom broju osoba s odgovarajućom računalnom opremom i internetskom vezom. Turistička zajednica područja Vrata Papuka zadržava pravo da u određenim slučajevima (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i slično) privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično ograniči način i mogućnost pristupa internetskim stranicama djelomično ili u cijelosti, kako svim Korisnicima tako i pojedinačnom Korisniku ili grupi Korisnika. U bilo kojem od navedenih slučajeva Turistička zajednica područja Vrata Papuka ne može se smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog ograničavanja pristupa internetskim stranicama i objavljenom sadržaju.

Prilikom pristupa internetskim stranicama i sadržaju Korisnik je dužan rabiti standardnu tehničku opremu i uobičajene standarde i načine pristupa internetskim stranicama. Sadržaj objavljen na internetskim stranicama moguće je pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda informacijske tehnologije, na onaj način i u onoj količini i mjeri u kojoj je to uobičajeno za fizičku osobu Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja i/ili korištenja sadržaja kojim se zaobilaze zaštićeni sustavi i aplikacije informacijske tehnologije ili prilikom kojeg se upotrebljavaju određene aplikacije ili alati za simultano preuzimanje količine podataka koja nije uobičajena za fizičku osobu Korisnika predstavlja povredu zaštićenog prava Turističke zajednice područja Vrata Papuka, za što Korisnik snosi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.

Sadržaj trećih osoba

Internetske stranice mogu sadržavati sadržaj trećih osoba, kao što su forumi, screensaveri, aplikacije i slično, koje treće osobe mogu samostalno preuzimati ili kreirati.

Turistička zajednica područja Vrata Papuka ne jamči da je takav sadržaj u potpunosti oslobođen od prava trećih osoba, osobito u dijelu koji se odnosi na intelektualno vlasništvo.

Iz navedenih razloga Turistička zajednica područja Vrata Papuka ne odgovara za štetu koja bi Korisniku mogla nastati korištenjem sadržaja trećih osoba u bilo kojem smislu, bez obzira proizlazi li ista iz zahtjeva trećih osoba ili neispravnog funkcioniranja preuzetog sadržaja.

Pravo promjene sadržaja

Turistička zajednica područja Vrata Papuka zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na internetskim stranicama bez obveze prethodne najave i u bilo kojem trenutku te se ne može smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog takve radnje.

Poveznice na vanjske sadržaje

Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i/ili poveznice na druge internetske sadržaje. Turistička zajednica područja Vrata Papuka ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica niti odgovara odnosno upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja.

Turistička zajednica područja Vrata Papuka ne može jamčiti ni za dostupnost vanjskih sadržaja ili ispravno funkcioniranje poveznica na iste te se ne može smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog korištenja takvog sadržaja ili pristupa istom. Korisnik je dužan samostalno odlučivati hoće li istom i na koji način pristupati putem poveznica na ovim internetskim stranicama te je samostalno odgovoran za takve radnje i svjestan je posljedica koje mogu nastati poduzimanjem istih.

Isključivanje (opting out)

Prema zadanim postavkama pretraživanja mrežne stranice posjetitelja prati Google Analytics kako bi se izradili anonimni statistički podaci koji se upotrebljavaju za unapređenje korisničkog iskustva.

Nemoj me pratiti preferencije

Nemoj me pratiti funkcija je koja posjetiteljima omogućuje isključivanje opcije da ih mrežne stranice prate u bilo koju svrhu, uključujući uporabu servisa za analitiku, oglašivačkih mreža i društvenih platformi. Opcije Nemoj me pratiti dostupne su u nizu preglednika, uključujući:
Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

ako u svojem pregledniku omogućite opciju Nemoj me pratiti, Google Analytics poštovat će Vaš izbor;
ako ste omogućili opciju Nemoj me pratiti, neće Vas se pratiti. To predstavlja dodatak isključivanja prikupljanja i analize podataka za izradu statističkih podataka za našu web-stranicu;
ako niste omogućili opciju Nemoj me pratiti, ali odlučite isključiti se, kolačić piwik_ignore bit će pohranjen u Vašem pregledniku. Nijednog posjetitelja s kolačićem piwik_ignore Google Analytics neće pratiti;
ako ste na svojem pregledniku onemogućili sve kolačiće, i dalje ćemo prikupljati neke općenite podatke o Vašem pretraživanju (npr. broj posjetitelja na našoj stranici), ali oni će biti manje precizni i Vaši posjeti neće biti praćeni (ne upotrebljavaju se Piwik kolačići)

Registrirani korisnici

Turistička zajednica područja Vrata Papuka može dopustiti pristup određenom sadržaju samo registriranim Korisnicima. Registriranjem na ovim internetskim stranicama Korisnik je obvezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke te odabrati korisničko ime i lozinku.

Turistička zajednica područja Vrata Papuka zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

Turistička zajednica područja Vrata Papuka ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je Korisnik registriran, kao ni za štetu nastalu neovlaštenom uporabom korisničkog računa od strane trećih osoba.

Salvatorna klauzula

Ako bi se za neku od odredbi ovih Uvjeta korištenja naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovih Uvjeta korištenja koje ostaju valjane.

Rješavanje sporova i mjerodavno pravo

Svi eventualni sporovi u vezi s ovim Uvjetima korištenja, uključujući i sporove vezane uz pitanje njihova nastanka, sadržaja ili prestanka, nastojat će se riješiti mirnim putom, a u slučaju da u tome ne uspiju, ugovaraju mjerodavnost stvarno mjerodavnog suda u Slatini.

Ovi Uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s hrvatskim pravom te se na njih i na sporove koji iz njih proizlaze primjenjuje hrvatsko pravo bez primjene odredbi hrvatskog prava o upućivanju na treće pravo (renvoi) u dijelu u kojem je to dopušteno međunarodnim propisima.

Zaštita privatnosti i prikupljanje podataka o Korisnicima

Turistička zajednica područja Vrata Papuka poštuje privatnost svojih Korisnika internetskih stranica. Podatke iz procesa registracije te ostali podaci o Korisniku neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obveza regulirana važećim propisima.

Turistička zajednica područja Vrata Papuka može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja ovih internetskih stranica. Tako prikupljene podatke Turistička zajednica područja Vrata Papuka primarno koristi u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ovih internetskih stranica i njihova sadržaja kako bi iste dodatno usmjerila i prilagodila korisnicima, a može upotrijebiti i za druge aktivnosti koje uključuju promociju turizma, odnosno provođenje zadaća Turističke zajednice područja Vrata Papuka, a što posebno obuhvaća, ali ne ograničava se na:

– izradu analiza navika i preferencija Korisnika za potrebe istraživanja tržišta i optimizacije internetskih stranica (uključujući i analize dobivene putem alata trećih osoba, npr. Google Analytics i sl.)

– prilagodbu internetskih stranica novim ili drukčijim tehničkim rješenjima ili potrebama Korisnika

– optimizaciju intuitivnosti te lakšeg korištenja i pristupa sadržaju

– remarketinga korisničkih zahtjeva, odnosno retargetinga Korisnika u svrhu promocije hrvatskog turizma.

U svrhu prikupljanja određenih podataka o aktivnostima ili zahtjevima Korisnika, Turistička zajednica područja Vrata Papuka može rabiti posebne male datoteke, „kolačiće“ (cookies) koji se snimaju na računalo Korisnika i služe za ostvarivanje određene svrhe. U skladu s navedenim Turistička zajednica područja Vrata Papuka objavljuje i odgovarajuću Politiku korištenja kolačića (cookie policy) koja se objavljuje na internetskim stranicama i s kojom se Korisnik upoznaje na odgovarajući način kada prvi put pristupa istima. Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) opisuje koje vrste „kolačića“ i u koje svrhe Turistička zajednica područja Vrata Papuka upotrebljava te upućuje Korisnika na mogućnost da odbije prihvatiti uporabu kolačića, odnosno da istu prihvati, čime pristaje na način i svrhu korištenja istih te se u navedenom slučaju Turistička zajednica područja Vrata Papuka ne može smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog pohrane i korištenja kolačića na način i u svrhu na koju je Korisnik pristao prihvaćanjem Politike korištenja „kolačića“ (cookie policy).

Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) objavljuje se zasebno od ovih Uvjeta korištenja, ali čini njihov sastavni dio.

Prilikom pristupa internetskim stranicama Turistička zajednica područja Vrata Papuka može privremeno pohraniti IP adresu Korisnika. IP adrese mogu se pohranjivati i rabiti isključivo radi praćenja aktivnosti Korisnika na internetskim stranicama (activity log) u svrhu otkrivanja povreda zakonskih propisa ili ovih Uvjeta korištenja, utvrđivanja nezakonitih ili drugih neprihvatljivih radnji. Podaci o IP adresama i praćenju aktivnosti Korisnika mogu se u bilo koje doba ustupiti mjerodavnim tijelima javne vlasti radi utvrđivanja bilo kakve na zakonu temeljene odgovornosti Korisnika. Pohranjivanje IP adrese i podataka o aktivnostima Korisnika obavlja se privremeno, a najduže na rok od mjesec dana.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam informacije pružite svojevoljno. Podatke o Vama prikupljamo onog trenutka kada ispunite obrazac (poput B2B obrasca prijave kongresa ili skupova i sl.) ili prilikom prijave na naš newsletter, odnosno B2B alert. Također i putem izravne interakcije telefonom ili e-mailom ako od TZGZ-a zatražite informacije, promotivne materijale i sl. Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu prikupljati putem naših internetskih servera ili korištenjem „kolačića“. Informacije o Vašem korištenju naših internetskih stranica uključuju:

– informacije koje se skupljaju putem kolačića ili direktnim putem preko korisničkih formi,
– vaša IP adresa,
– vaša e-mail adresa, ime i prezime prilikom unosa podataka u newsletter ili neki drugi obrazac,
– vrijeme provedeno na stranici,
– najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našim internetskim stranicama,
– najpopularnije ključne riječi koje korisnike dovode na internetske stranice u vlasništvu TZPVP-a.
Posjetiteljima jamčimo da će se sa svim osobnim podacima postupati kao s povjerljivim informacijama i poslovnom tajnom.

Turistička zajednica područja Vrata Papuka obvezuje se da će, u skladu s važećim propisima i ovim Uvjetima korištenja, čuvati privatnost Korisnika ovih internetskih stranica, osim u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.

Obrada podataka

Prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo Vaše podatke u skladu s ovom Politikom privatnosti i odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Turistička zajednica područja Vrata Papuka poduzet će potrebne mjere u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja te će održavati osobne podatke preciznima i ažurnima koliko je god to moguće.
Podatke dobivene od Vas i o Vama rabimo u jednu ili više navedenih svrha:

– prikupljene informacije o Vama pomažu nam da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe i zahtjeve;
– u svrhu što učinkovitijeg poslovanja te radi poboljšanja internetskih stranica u našem vlasništvu (konstantno radimo na poboljšanju internetskih stranica temeljem povratih informacija dobivenih od korisnika);
– radi ažuriranja informacija i podataka na samim internetskim stranicama i sl.;
– radi mogućnosti slanja publikacija i drugih promidžbenih materijala i brošura;
– radi statističke obrade podataka
Davanjem svojih osobnih podataka, poput adrese e-pošte, broja telefona i sl., ujedno dajete svoju izričitu suglasnost da Turistička zajednica područja Vrata Papuka može kontaktirati s Vama i obavještavati Vas radi ponude svojih usluga te time potvrđujete da ste upoznati s našom Politikom privatnosti. U slučaju da ne želite primati obavijesti o našim uslugama, dužni ste o tome izričito pisanim putem (e-poštom ili preporučenom poštom) obavijestiti Turističku zajednicu područja Vrata Papuka.

Osobni podaci koje uređuje i obuhvaća naša Politika privatnosti:

ime i prezime
adresa
adresa e-pošte
broj telefona, mobitela ili faksa
Vaše preferencije radi poboljšanja naše usluge
bilo koji drugi podaci koje napomenete, a za koje želite da ostanu tajni
životopis prilikom prijave za zaposlenje.
Sadržaj politike privatnosti

Vaše osobne podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti otkrivamo trećim stranama bez Vašeg izričitog pristanka jer se to protivi Politici privatnosti i Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
Ako budemo htjeli kontaktirati s Vama bilo kojim putem u vezi s promotivnim ponudama i uslugama, od Vas ćemo za to zatražiti pristanak.
Turistička zajednica područja Vrata Papuka ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile koja bi uzrokovala eventualno kršenje zaštite Vaših osobnih podataka, ali jamčimo Vam da ćemo takve pogreške sa sigurnošću otkloniti što je prije moguće ako to bude izvedivo.
Turistička zajednica područja Vrata Papuka prikuplja samo osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dostavili te ih upotrebljava za potrebe pružanja gore navedenih usluga.
Ne tražimo od vas da nam pošaljete svoje podatke da biste pristupili našim stranicama niti tražimo da nam otkrijete više podataka nego što je doista potrebno za upotrebu neke od naših usluga.
Ispunjavanjem obrasca na internetskim stranicama jamčite da su informacije koje ste naveli točne te da ste suglasni s odredbama naše Politike privatnosti.

Poveznice s trećim stranama

Trećim stranama dopuštamo obradu vaših osobnih podataka samo u određene svrhe te zahtijevamo od njih da se brinu o sigurnosti Vaših osobnih podataka i postupaju u skladu sa zakonom. Korištenje Vaših osobnih podataka u njihove vlastite svrhe nije im dopušteno te je to pitanje riješeno ugovornim odnosom između TZPVP-a i treće strane.

Tajnost podataka

Naglašavamo da Vaši osobni podaci ostaju tajni prilikom posjeta stranici Turističke zajednice područja Vrata Papuka, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da trećim stranama nećemo otkrivati Vaše osobne podatke, osim u slučajevima propisanima važećim zakonom.

Vaš pristanak

Korištenjem internetskih stranica u vlasništvu TZPVP-a dajete pristanak na ovu politiku privatnosti.

Pravo na pritužbu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), mjerodavnom tijelu u RH, u vezi s našim načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka.

Izmjene uvjeta korištenja i pravila privatnosti

Turistička zajednica područja Vrata Papuka zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja i Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovim internetskim stranicama.