Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se sukladno Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona ‘Obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom’.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica područja Vrata Papuka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice područja Vrata Papuka:

Pisanim putem na adresu:

Turistička zajednica područja Vrata Papuka
Službenik za informiranje
Trg kardinala Franje Kuharića 2
33514 Čačinci

Putem elektroničke pošte:

info@tzp-vratapapuka.hr
Telefonom:
+ 385 33 684 204

 • Zahtjev za pristup informacijama

  Objavljeno: 18 siječnja, 2024

 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

  Objavljeno: 18 siječnja, 2024

 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  Objavljeno: 18 siječnja, 2024

 • Potvrda o zaprimljenom Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2023.- pdf

  Objavljeno: 8 ožujka, 2024

 • Potvrda o zaprimljenom Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2023. - csv

  Objavljeno: 8 ožujka, 2024