Dom zdravlja Čačinci

Glavna ulica (kod crkve)
tel. 033 684-061
Radno vrijeme:
pon. i sri. od 14:00 do 20:00
ostali dani 08:00 do 16:00
subota neradna

Ljekarna Parašilovac

Glavna ulica (kod crkve)
tel. 033 684-880
Radno vrijeme:
pon. i sri. od 14:00 do 20:00
ostali dani 08:00 do 15:00
subota neradna

Opća bolnica Virovitica

Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica
Telefon: 033 747 444
Fax: 033 725 323

INA Orahovica

Dalmatinska bb
tel. 033/ 675 – 189
Radno vrijeme:
svakodnevno od 06:00 do 21:30

INA Mikleuš

Nikole Šubića Zrinskog bb
tel. 091 4971 021
Radno vrijeme:
ponedjeljak -subota od 07:00 do 19:00

Taxi Čačinci

tel. 095 380 2545

Radno vrijeme:
od 00:00 do 24:00

Veterinarska ambulanta Orahovica

Kralja Zvonimira 107
33515 Orahovica
tel. 033/675-160, 033/675-307
Radno vrijeme:
ponedjeljak -petak od 08:00 do 16:00
subota od 08:00 do 10:00