Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Hrvatska turistička zajednica objavila je popis potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima. Dokumentaciju vezanu za potpore možete preuzeti na [...]