3. prosinca 2015.

Božićni koncert u Čačincima

U organizaciji Turističke zajednice i KUD-a Čačinci pod pokroviteljstvom općine Čačinci 27.prosinca 2015. u 18 sati u Župnoj crkvi Presvetoga Trojstva održava se Božićni koncert.
Izvođači koji će nastupiti i izvesti tradicionalne božićne pjesme su članovi KUD-a Čačinci,Ines i Tamara Prelog, Mirjana Dadić, Nives Maričić dok će im glazbena pratnja biti Šime i Marin Milovac.

“Anđeo im reče: « Ne bojte se, jer vam, evo, donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj – Krist Gospodin. I neka vam ovo služi kao znak: Naći ćete Djetešce povijeno u pelenice gdje leži u jaslama!»
Odjedanput se anđelu pridruži mnoštvo vojske nebeske koja je hvalila Boga: «Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima koje ljubi!» ( Lk. 2:8-14)”