6. listopada 2015.

Edukacija za cikloturističke vodiče-poziv

cikloturizam

Nakon uspostave velike mreže biciklističkih staza na području cijele Virovitičko-podravske županije postali smo privlačna cikloturistička destinacija kako na domaćem tako i na europskim cikloturističkim tržištima.
Kako bi se cikloturizam kao novi dio ponude destinacije što kvalitetnije prezentirao i što kompletnije ponudio potencijalnim posjetiteljima potreban je i odgovarajuće educiran kadar. Upravo stoga Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije organizira radionice za edukaciju cikloturističkih vodiča u trajanju od pet dana, u terminima 23. – 25. listopada i 07. – 08. studenog 2015. godine, a koje će se održati u Virovitici.

Po završetku edukacije polaznici će biti osposobljeni za rad na terenu i steći će status licenciranog cikloturističkog vodiča pri Hrvatskom biciklističkom savezu.

Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije i Hrvatska turistička zajednica u potpunosti financiraju troškove edukacije za cikloturističke vodiče te se pozivaju zainteresirani kandidati da prijave zajedno sa životopisom u kojem je navedeno i biciklističko iskustvo te kopijom osobne iskaznice dostave na adresu:

Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije
Lj. Patačića 1
33000 Virovitica

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 09. listopada 2015. godine.

Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije sa odabranim kandidatima sklopit će ugovore kojima će biti regulirana međusobna prava i obveze.
Prednost imaju kandidati sa prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije, koji posjeduju biciklističko iskustvo i sposobnost komunikacije na engleskom ili njemačkom jeziku.