7. prosinca 2015.

Muzeji u loncu – VIDEO

Gradski muzej Požega u okviru projekta Muzej u loncu, te u suradnji s 14 muzeja istočne Hrvatske, istražio je, dokumentirao i putujućom izložbom predstavio 30 zaboravljenih i neobičnih jela Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema.
Na temelju prikupljene građe nastao je i dokumentarni film koji promovira sve vrijednosti tradicijske prehrane sela, gradova i dvoraca u prošlosti i predstavlja dio zaboravljenih jela koja se itekako mogu iskoristiti u turističke svrhe.

Raspored izložbe po muzejima