27. srpnja 2013.

Najava novih turističkih proizvoda u sklopu Parka prirode Papuk

U sklopu projekta „Dvije rijeke i jedna gora – novi eko turistički proizvodi Drave, Dunava i Papuka“,  park prirode Papuk će postojeće poučne staze uz jezera na Jankovcu prilagoditi osobama s posebnim potrebama. Predviđena je i izgradnja dječjeg igrališta i učionice na otvorenom za potrebe edukacije djece o vrstama i staništima Parka prirode Papuk. Unutar ove aktivnosti predviđeno je i osmišljavanje edukativnih programa i ekoloških radionica te nabava opreme potrebne za izvođenje edukacija. Za potrebe razvoja jahačkog turizma planirano je označavanje tri konjičke staze kao i izgradnja odmorišta za konje i jahače u vidu nadstrešnice za smještaj konja sa jaslama za hranu i posudama za napajanje vodom, te sjenicu za odmor jahača.
Predviđeno je i označavanje planinarskih staza, postavljanje panela sa planinarskim kartama i oznakama pojedinih postaja na Slavonskom planinarskom putu te izgradnja odmorišta/skloništa za planinare.

Projekt će nakon obnove i izgradnje nove infrastrukture te izrade novih eko turističkih sadržaja povezati prekograničnu regiju i zaštićena prirodna područja u jedinstvenu eko turističku ponudu koja će biti promovirana turističkim zajednicama, agencijama, školama i medijima.