7. prosinca 2015.

Obavijest

Poštovani, sva djeca koja nisu polaznici dječjeg vrtića i osnovne škole a slikala su se sa sv.Nikolom mogu preuzeti svoju fotografiju u Turističkom uredu od utorka 08.12.2015 u vremenskom periodu od 8 do 12 sati.
Školarci i vrtićanci preuzimaju u školi i vrtiću svoje fotografije.
Cijena iste je 5 kuna.