28. svibnja 2020.

Primjer potvrde rezervacije smještaja, charter usluge, itd. kojom se dokazuje ulazak u RH u turističke svrhe

Primjer potvrde rezervacije smještaja/charter usluge/itd. kojom se dokazuje ulazak u RH u turističke svrhe

Napomena: Može biti ispisana u formi dokumenta ili emaila te ju je potrebno posjedovati prilikom ulaska u RH, a treba sadržavati sljedeće podatke:

 

Podaci o pružatelju usluge:

Ime i prezime vlasnika pružatelja usluge smještaja/naziv tvrtke:

(Name and surname of the owner of accommodation/company)

 

Adresa objekta/tvrtke:

(Address of the accommodation/company)

 

Vrsta usluge:                          (primjer – usluga smještaja)

(Type of service):

 

Podaci o usluzi i primatelju usluge:

Ime i prezime kupca usluge:

(Name and Surname of the buyer of service)

 

Broj osoba za koje je kupljena usluga:                      (primjer- 4)

(Number of persons for whom the service is purchesed)

 

Razdoblje za koje je usluga kupljena(datum od/do):             (primjer- 01.06.2020. – 15.06.2020.)

(Period for which the service is purchased ((date from/to))