29. srpnja 2013.

Program srednjovjekovnog viteškog turnira na Jankovcu

Dana 07. i 08. rujna 2013. godine u Park šumi Jankovac ( dio Parka prirode Papuk )  nedaleko od Čačinaca, održati će se srednjovjekovni viteški turnir. Viteški turnir organiziraju  Red vitezova Ružice grada u suradnji sa TZO Čačinci, općinom Čačinci, Parkom prirode Papuk ,Šumarijom Čačinci i općinom Velika.
Brojne udruge sa prostora Lijepe naše  sudjelovati  će na manifestaciji sa svojim viteškim taborom, predstavama ali i u natjecateljskim disciplinama  srednjovjekovnog mačevanja ,  streličarstva i drugima.

Program viteškog turnira:

Subota, 7.rujna

10:00  Počinje sajam starih obrta, te radionice
12:00  Nastup gostujućih viteških skupina
14:00  Početak streličarskog turnira
15:00  Mimohod svih viteških i streličarskih skupina, svečano otvorenje turnira
15:30  Opsada utvrde grofa Jankovića i borbe vitezova
16:30  Discipline: dvoboj bodežima, dvoboj sa kratkim mačem i štitom, dvoboj sa dugim  mačem
18:00  Nastup gostujućih skupina
19:00  Žonglerska putujuća skupina Trilja IV. Nastup gostujućih skupina
20:00 Noćna opsada grada, gađanje vatrenim strijelama i vatrenim kuglama, noćna borba vitezova za grad
21:30  Vatreni program viteške skupine
22:00  Zabavni program

Nedjelja, 8.rujna

10:00 Počinje sajam starih obrta, te  radionice
11:00 Turnir u streličarstvu, finale
12:00 Nastup gostujućih skupina
14:00 Opsada srednjovjekovne utvrde
15:00 Žonglerska putujuća skupina Trilja IV.