12. listopada 2020.

Za bakinim stolom 2020.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije manifestacija “Za bakinim stolom” se otkazuje.

Osnovna škola A. G. Matoša Čačinci, KUD Čačinci i Turistička zajednica općine Čačinci organizatori su tradicionalne, kulturno gastronomske manifestacije “Za bakinim stolom” koja će se održati 17. listopada u 15 sati na Trgu dr.Franje Tuđmana.