23. studenoga 2017.

Završena edukacija za male poduzetnike u ruralnom turizmu

Turistička zajednica općine Čačinci pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice organizirala je edukaciju za male poduzetnike u ruralnom turizmu u suradnji s predavačima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Dana 20. studenog 2017. u vijećnici općine Čačinci započela je edukacija na kojoj je sudjelovalo 20-tak polaznika. Nakon pozdravne riječi predsjednika skupštine TZO Čačinci i načelnika općine Čačinci održane su prezentacije: „Pravna osnova za bavljenje ugostiteljstvom i turističkom djelatnošću za male privatne pružatelje usluga “ Edita Tolušić, dipk.iur., univ., spec., publ., pred. te „Osnove financija i računovodstva za male male poduzetnike u ruralnom turizmu“ i „Porezne obveze malih poduzetnika u ruralnom turizmu“ Mladena Bedeković, univ.spe.oec., v.pred.

Drugi dan edukacije započeo je predavanjem dr. sc. Dejana Tubića pred. „Turizam kao sustav, najnoviji trendovi na strani tržišta potražnje vezani uz prilagodbu ponude malih poduzetnika u ruralnom turizmu “. Drugi dio predavanja vodio je Rikard Bakan, mag.oec., viši predavač „Stvaranje doživljaja visokopersonalizirane usluge ugostiteljskih objekata u ruralnom okruženju“ i za kraj dana prezentacija „Teme i tematiziranje usluge/proizvoda“ Juraja Randelj, mag.oec.

Zadnji dan edukacije 22. studenog 2017. održane su prezentacije na temu: „ Prepoznavanje prilika za ulazak na turističko tržište te suradnja i umrežavanje malih poduzetnika u ugostiteljstvu i turizmu“ predavača Božidara Jaković, mag.oec., „Online i offline marketinška komunikacija, pristup kreiranju brending strategije“ dr.sc. Irene Bosnić, v.pred. i „Kultura ophođenja s gostima, poslovni bonton, web 2.0. poslovna komunikacija“ Ivane Vidak, prof. hrv.jez. i knjiž., dipl.bibl., pred.

Po završetku , dekan Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. polaznicima je uručio uvjerenje o uspješno završenom programu edukacije za male poduzetnike u ruralnom turizmu. Ova edukacija zainteresirala je polaznike za povećanje smještajnih kapaciteta i novih turističkih proizvoda što je i bio cilj same edukacije.